Przedsiębiorstwo INVESTIMUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Szklane Lniane jako innowacyjny produkt sieciowy wykorzystujący potencjał i dziedzictwo regionu krośnieńskiego”.

Cel projektu
Celem Projektu jest wytworzenie i wdrożenie innowacyjnego, spakietyzowanego produktu sieciowego pod marką „Szklane Lniane”, obejmującego atrakcje turystyki kulinarnej, biznesowej i wypoczynkowej oraz rękodzieła i wytwórstwa tradycyjnego.

Planowane efekty
Projekt pozwoli na:
a) Rozwój działalności gospodarczej i wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa przez inwestycję w obszary kluczowe dla jego rozwoju i zaoferowanie na rynku produktów i usług podnoszących pozycję rynkową.
b) Integrację działalności MŚP przez wdrożenie nowych, spójnych praktyk biznesowych w zakresie promocji i oferowania produktu sieciowego.
c) Tworzenie nowych miejsc pracy, w tym stanowiących alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie przez wytworzenie 18 nowych miejsc pracy m.in. na terenach aktywnych rolniczo.
d) Aktywizację społeczno-gospodarczą, w tym obszarów wiejskich przez miejsca realizacji zlokalizowane na obszarach wiejskich i zaoferowanie oferty aktywizującej społeczność i gospodarkę.

Wartość projektu: 20 914 380,65 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 14 959 210,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 8 975 526,00 zł

Menu
Skip to content