Wyrażam następujące zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora

INVESTIMUS Sp. z o.o. ul. Lwowska 21, 38-400 Krosno, NIP 685-23-26-534, REGON 181078510, Wysokość kapitału zakładowego: 2 300 000 zł KRS 0000500303, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

zwanego dalej INVESTIMUS Sp. z o.o. :

PRZETWARZANIE DANYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INVESTIMUS Sp. z o.o. dla celów promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez INVESTIMUS Sp. z o.o. (informowanie
o nowościach i promocjach).

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że moje dane osobowe przetwarzane
są na zasadzie dobrowolnej zgody dla ww. celów.

PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych, (adresu e-mail) przez INVESTIMUS Sp. z o.o. w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej na wskazany adres e-mail.

Menu
Skip to content